20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Eser Toplama Merkezi Mustafa Necati Kültür Evi’dir.Eserlerinizi 30 Eylül 2019 tarihinden 11 Ekim 2019 tarihine kadar şartnamedeki direktiflere uygun olarak Eser Toplama Merkezi'ne teslim etmeniz gerekmektedir.

             Başvurunuza başlamadan önce yarışma şartnamesini dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

            Katılımcılara başarılar dileriz.

 

İletişim

Adres: Mithatpaşa Caddesi, Fidanlık Mahallesi, No:35 Kızılay-Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 384 3443

        (0312) 384 1084

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması için belirlenen ve daha önce ilan edilen Başvuru ve eser teslim süresi için son gün 14 Ekim 2019 saat 15:00 olarak güncellenmiştir. Eser Toplama Merkezi, -daha önce de ilan edildiği şekliyle- Mustafa Necati Kültür Evi’dir.

Eserler, şartnamedeki direktiflere uygun olarak Eser Toplama Merkezi'ne teslim edilmelidir.

Başvurunuza başlamadan önce yarışma şartnamesini dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

Katılımcılara başarılar dileriz.

 

İletişim

Adres: Mithatpaşa Caddesi, Fidanlık Mahallesi, No:35 Kızılay-Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 384 3443

        (0312) 384 1084

20. DEVLET TÜRK SANATLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, “2019, Milli Mücadele’nin 100. Yılı”na ithafen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenlenmiştir.
•    Yarışma aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır:
“Hüsn-i Hat”
“Tezhip”
“Minyatür”
(2020 yılında “Ebru”,  “Katı’”, “Çini”, “Kalemişi” kategorilerinde de yarışma yapılması planlanmaktadır.)

 

•    Hüsn-i Hat:
Aşağıdaki beyit, celî sülüs ile iki satır halinde, ağzı 4 mm.’den az olmayacak bir kalemle âharlı kâğıt üzerine yazılacaktır.  

“İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh,
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah”
(Ziya Paşa 1829-1880)

Mürekkep rengi seçiminde yarışmacılar serbesttir.
Kâğıdın kısa kenarı 50 cm.’den küçük, uzun kenarı ise 100 cm.’den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde yer alacaktır.
Başvuru eseri, tezhiplenmemiş; çerçeveli, sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

•    Tezhip:
Kâğıdın kısa kenarı 35 cm.’den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde halkârî ve ince tezhip bir arada kullanılarak yapılacaktır.
Kâğıt rengi seçiminde yarışmacılar serbesttir.
Tezhip içerisinde hat, kaligrafi veya minyatür kullanılmayacaktır.
Tezhipte çalışılacak konu serbesttir.
Çalışmada klasik tezhip tekniğine uygun kâğıt üzerinde altın ve su bazlı boyalar kullanılacaktır.
Başvuru eseri, çerçeveli ve sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

•    Minyatür:
Kâğıdın kısa kenarı 35 cm.’den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde minyatür sanatının tekniğine uygun nitelikte kâğıt üzerine yapılacaktır.
Minyatürlü alan, kâğıt ebadının yaklaşık %70’ini dolduracaktır.
Minyatürde çalışılacak olan konu serbesttir.
Başvuru eseri, çerçeveli ve sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

 

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.   
•    Yarışma başvuru süreci, bilgisayar ortamında çevrimiçi olarak başlayacak ve eserin toplama merkezine teslimi ile tamamlanacaktır.

•    Seçici Kurul toplama merkezine teslim edilen başvuru eserlerini birebir inceleyerek değerlendirmesini gerçekleştirecektir.

•    Yarışma başvuru süreci; çevrimiçi başvuru ve başvuru eserinin eser toplama merkezine tesliminden meydana gelen iki aşamadan oluşmaktadır. Çevrimiçi başvurunun ardından, başvuru eserini son başvuru tarihi itibarıyla eser toplama merkezine teslim etmeyen katılımcı, başvuru yapmamış olarak kabul edilecektir.

•    Katılımcılar, yarışmaya birden fazla kategoride katılabilir; ancak her kategoride sadece bir başvuru eseriyle katılım sağlanabilir.

•    Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmamış olması gerekmektedir. Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu/her türlü kazanımları derhal iptal edilecektir.

•    Katılımcılar, başvuru eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (http://guzelsanatlar.gov.tr/ ve https://plastiksanat.kultur.gov.tr/) aktif olarak duyurulur. Başvuru eseri ödüle veya sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra sistemde belirttikleri e-postalarını ve http://guzelsanatlar.gov.tr/ ile https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adreslerini her gün takip ettikleri kabul edilir.

•    Yarışma katılımcıları; çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

•    Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak https://plastiksanat.kultur.gov.tr  adresi üzerindeki başvuru sisteminden 23 Eylül - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir. Katılımcıların, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için 30 Eylül 2019 - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru eserlerini elden toplama merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
•    Katılımcılar, önce çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra zorunlu bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görselini sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işleminin ilk adımını tamamlayacaklardır.
•    Katılımcılar, çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan başvuru formunun üç (3) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı başvuru formlarından biri başvuru eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye başvuru eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı katılımcı tarafından saklanır.
•    Başvuru eserleri; çerçeveli, sergilenmeye hazır ve arkalarında asma aparatı olacak şekilde toplama merkezine katılımcı tarafından şahsen teslim edilir. Yarışma başvuru süreci, katılımcıların eserlerini toplama merkezine tutanak karşılığında şahsen teslim etmeleriyle tamamlanır.
•    Başvuru eseri üzerinde hiçbir şekilde imza, isim, rumuz, mühür ve tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.
•    Kargo ve posta ile gönderilen başvuru eserleri kabul edilmeyecektir.

•    Başvuru eserinin toplama merkezine öncelikle katılımcı tarafından teslim edilmesi tercih edilir. Başvuru eseri, katılımcı tarafından teslim edilemeyeceği takdirde; toplama merkezindeki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış, “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim edileceğini” bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim edecek kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.

 

Toplama merkezinin adresi daha sonra http://guzelsanatlar.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

  • Çevrimiçi başvuruda; başvuru eserini bütün olarak gösterecek şekilde cepheden çekilmiş bir (1) adet görsel sisteme yüklenecektir.
  • Başvuru eserinin görseli, sisteme JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Esere ilişkin görsel en fazla 3 MB boyutunda olmalıdır.
  • Sisteme yüklenecek görselin başvuru eserini, teknik şartlara uygun olarak yansıtacak kalitede olması zorunludur.
  • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül veya sergileme alamayan başvuruların eser görselleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sistemden silinecektir.

“20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın Seçici Kurulu:

Gülçin ANMAÇ                                                                                                                                    

Prof. Dr. Serpil BAĞCI

Davut BEKTAŞ

Dr. Mustafa N. ÇELEBİ

Nilgün GENCER

Dr. Ö. Üyesi Gülnihal KÜPELİ

Mehmet ÖZÇAY

Necati SANCAKTUTAN

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI

Bakanlık Temsilcisi (Güzel Sanatlar Genel Müdürü veya İlgili Genel Müdür Yardımcısı)                                                                   

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması” Seçici Kurulu, 2019 yılı içerisinde toplanıp eser toplama merkezine teslim edilen başvuru eserlerini değerlendirerek Başarı Ödülü’ne, Mansiyon’a ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması ”, “Tezhib Yarışması”, “Minyatür Yarışması” olmak üzere her bir dalda;
Başarı Ödülü: 3’er adet olmak üzere; 20.000 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon: 3’er adet olmak üzere; 5.000 TL + Mansiyon Belgesi
Sergileme: 1.000 TL + Katılım Belgesi verilecektir.
•    Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
•    Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
•    Ödül alan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül töreni ve sergi açılışında bizzat bulunarak belgelerini almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
•    Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr , www.guzelsanatlar.gov.tr) duyurulacaktır.

 

•    Seçici Kurul tarafından Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan eserler; 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
•    Sergide yer alan başvuru eserleri, katılımcıların isimleri ve katılımcıların başvuru sistemine kaydettikleri e-posta adresleri sergi kataloğunda yer alacak ve bu katalog www.guzelsanatlar.gov.tr ile https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır. Sergi tarihi ve yeri daha sonra www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 

•    Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde -Başarı Ödülü alan eserler hariç- Mansiyon’a ve sergilemeye değer bulunan başvuru eserlerinin iadesi; 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi bitiminden sonra yapılacaktır.
•    Sergi dışında kalan eserlerin iadesi ise Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılacaktır.
•    İadeye ilişkin detaylı bilgi ve işlem tarihleri www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
•    Başvuru eserinin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış ve “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını” bildiren bir dilekçe ile ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.

•    İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

 

•    Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikâbil-i rücû feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

•    Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergilemeye değer bulunan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka başvuru eserinin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

•    Başvuru eserinin sahibi, başvuru eserinin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuru eseri Başarı Ödülü, Mansiyon alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

•    Başvuru eserlerine ilişkin görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukukî sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

•    Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sergilenecek ve Bakanlıkça bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”nda Başarı Ödülü’ne değer bulunan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Resim ve Heykel Müzeleri koleksiyonu envanterine “Müze Kurulu Kararı” akabinde kaydedilecektir.

 

•    Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi internet sitelerinden (www.guzelsanatlar.gov.tr, https://plastiksanat.kultur.gov.tr/) ulaşılabilecektir.

•    Çevrimiçi ortamda yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•    Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergileme alan başvuru eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışma kapsamında teslim edilen başvuru eserlerinin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

•    Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ-ANKARA

İrtibat Kişileri: Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Filiz ÇİMEN TÜLEK
Telefon: + 90 312 470 58 69-0312 470 58 46 Fax: + 90 312 470 59 48
Web: www.guzelsanatlar.gov.tr , www.plastiksanat.kultur.gov.tr
E-posta : guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr

KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ